31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE

SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK TAŞIMA BELGESİ İLE İLGİLİ EK PROTOKOLE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6937                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 27 Mayıs 2008 tarihli “Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokol”e çekince ile katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017