31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

UZAK PAZARLARDAN TURİST ÇEKİLMESİ HUSUSUNDA TÜRKİYE

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TUNUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6935                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 8 Mart 2012 tarihinde Tunus’ta imzalanan “Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017