31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ŞANHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN DİYALOG

ORTAĞI STATÜSÜ TANINMASINA İLİŞKİN MUHTIRANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6934                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 26 Nisan 2013 tarihinde Almatı’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti’ne Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıra”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017