31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE

MALİ CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6932                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 6 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017