31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

2009 GEMİLERİN EMNİYETLİ VE ÇEVREYE DUYARLI GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAKKINDA HONG KONG ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6931                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 26 Ağustos 2010 tarihinde Londra’da imzalanan “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi”nin çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017