31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 24 MART 2008 TARİHİNDE

İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN

BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6930                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 22 Ağustos 2014 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017