31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TANZANYA BİRLEŞİK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA

TEKNİK, BİLİMSEL, EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ

KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6926                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 23 Şubat 2009 tarihinde Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017