31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE

TARIM ÖRGÜTÜ ARASINDA HÜKÜMETLERARASI TAHIL GRUBU 31 İNCİ

OTURUMU VE HÜKÜMETLERARASI PİRİNÇ GRUBU 42 NCİ

OTURUMU ORTAK TOPLANTISINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6924                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısının 14-17 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesine ilişkin mektup teatisi yoluyla imzalanan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017