30 Mart 2017 Tarihli ve 30023 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 2017/664 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2017/10085    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6987-9 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6988 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 28/03/2017 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri