29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2017/4

İşyeri                  : Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

                              Gebze Plastikçiler OSB 9. Cadde 92. Sk. No: 5 Gebze/KOCAELİ

SGK Sicil No     : 1092919.041

Tespiti isteyen : Petrol-İş Sendikası

İnceleme            : Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; enjeksiyon ve montaj bölümlerindeki şekillendirme ve birleştirme işlemlerinden sonra otomobillerin torpido kısmında bulunan havalandırma grubu olarak tabir edilen üfleç üretimi yapıldığı, üflecin kullanım alanı ve esas işlevinin otomobillere özgülendiği, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.