29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki  (ı) bendi eklenmiştir.

“a) Tr: Transfer; başka bir bölüm, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ya da üniversiteden transfer olan veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılan derslerini ifade etmek için kullanılır.”

“ı) T: Muaf; ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile muafiyet tanınan ve not ortalamasına katılmayan dersler için kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795

4-

29/8/2016

29816

5-

2/11/2016

29876