27 Mart 2017 Tarihli ve 30020 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

—  Avrasya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri