25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN MENKUL KIYMET

MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ FAALİYETLERİNE İLAVE

OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ DİĞER FAALİYETLERE

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 10416/20015                                                                             Karar Tarihi: 9 Mart 2017

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulan BİAŞ Para Piyasası için yürüteceği Merkezi Karşı Taraf hizmeti sunma faaliyetinin, Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.