25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ STATÜSÜNÜN 38 İNCİ MADDESİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6936                                                                                                    Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 23-29 Kasım 2007 tarihlerinde Kolombiya’da yapılan Dünya Turizm Örgütünün 17 nci Genel Kurul Toplantısında alınan Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kararın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017