25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA

İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6921                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) 14 Kasım 2010 tarihinde Dakka’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017