25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA

YOLCU VE EŞYANIN KARAYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6863                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 11 Aralık 2009 tarihinde Podgorica’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017