25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KAMBOÇYA KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6916                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) 12 Aralık 2013 tarihinde Durban’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017