25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA HERSEK ARASINDA CEZAİ

KONULARDA KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6912                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) 28 Kasım 2013 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017