25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE YUNANİSTAN

CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6907                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) 8 Haziran 2005 tarihinde Atina’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliği Konusunda Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017