25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6904                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) 12 Mart 1999 tarihli “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”ye beyanla katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017