25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN SANAL BÖLGESEL DENİZ TRAFİK MERKEZİ

KURULMASINA DAİR OPERASYONEL DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6901                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) Arnavutluk, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Ürdün, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Karadağ, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 Ekim 2006 tarihinde Venedik’te imzalanan “Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenleme”nin çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017