25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIĞA İLİŞKİN YASADIŞI EYLEMLERİN

ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6899                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) Ülkemiz tarafından 18 Eylül 2013 tarihinde imzalanan “Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşme”nin beyan ve çekince ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017