25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6898                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 7 Şubat 2006 tarihinde Cenevre’de yapılan doksandördüncü oturumunda kabul edilen “Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006”nın beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmede yer alan Kurallar ve Kod ile Eklerde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017