25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GUYANA KOOPERATİF

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6895                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın notalarla onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017