25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE

GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6892                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi”nin çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017