24 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30017

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 13/03/2017

Karar No  : 2017/3

Konu         : “Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11/02/2016 tarihli ve E.446 sayılı, 31/10/2016 tarihli ve E.2489 sayılı, 29/11/2016 tarihli ve E.2704 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 25/01/2017 tarihli ve E.661 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili paydaşların ortak mutabakatıyla hazırlanan ekli “Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

“Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”