23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9943     Sakarya İli, Erenler İlçesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Erenler Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9944     Muğla İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9945     154 kV (Konya IV TM-Çumra TM) Brş.N-TCDD Çumra TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9946     Sivas İli, Kangal İlçesinde “Kangal ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2017/9947     154 kV (Kavşakbendi HES-Kozan 380) Brş.N-Aladağ Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9950     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Ekli Kararın Kabulü Hakkında Karar

2017/9956     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9957     Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 85.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2017/9958     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Euronews SA Adlı Uluslararası Yayın Kuruluşuna Ortak Olmasına İlişkin 6/4/2009 Tarihli ve 2009/14919 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2017/9959     Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerine Ait Döner Sermaye Miktarının Toplam 100.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2017/9962     İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2017/9963     İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/9968     Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2017/9964      Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki ÇİFTÇİ’nin Yönetim Kurulu Üyeliği Görevinden Alınması ve Bu Suretle Boşalacak Üyeliğe Fethi Fahri KAYA’nın Atanması Hakkında Karar

2017/9965      Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Osman ÖZTÜRK’ün Atanması Hakkında Karar

2017/10002    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Davut KAYACI’nın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/4)

—  3D Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2014/12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/6)

—  Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/7)

—  PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/23)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/8)

—  Tüv Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/9)

––  5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2017 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/03/2017 Tarihli ve 7267 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/2/2017 Tarihli ve 2014/1546 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/05/2016 Tarihli ve E: 2015/1, K: 2016/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri