23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7267                                                                                             Karar Tarihi: 16/03/2017

Kurul Başkanlığının 15.03.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.03.2017 tarih ve 20008792-101.01.05[84]-E.5464 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Odea Bank A.Ş.’ye (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde; Bankanın ana ortağı ve/veya ana ortağının doğrudan ya da dolaylı sahip olduğu banka ya da finansal şirketler topluluğuna;

- Kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemleri ile

- Hukuk ve mevzuat danışmanlığı, kurumsal iletişim

konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verilmesine karar verilmiştir.