23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL

HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2014/23)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/8)

MADDE 1 – 6/8/2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.