23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/18)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/7)

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.