23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

3D INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE

DENETİM LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM - 2014/12)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/6)

MADDE 1 – 2/5/2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3D Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2014/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.