23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BUREAU VERİTAS GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/8)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/4)

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.