23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten FF, FD, K ve NA notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda, öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Ancak ön koşul uygulanan müfredatlarda, öğrencinin ön koşul şartını sağlayamadığından dolayı kaydolamadığı dersler bu zorunluluğun dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2012

28449

2-

23/10/2014

29154

3-

10/7/2016

29766