22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUK

MENSUPLARININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERİN

KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARI HAKKINDA

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6868                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 2 Mayıs 2014 tarihinde Priştine’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017