22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6866                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 21 Kasım 2014 tarihinde Malabo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017