22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KARADAĞ DIŞİŞLERİ

BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6864                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 18 Ocak 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017