22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİNE DAİR

MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 6890                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2012 tarihinde Cibuti’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017