21 Mart 2017 Tarihli ve 30014 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/9879   Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/9873   2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından Ülkemizin Çekilme Tarihinin 12 Şubat 2017 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/01/2017 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 16/03/2017 Tarihli ve 412 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

—  Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2016/55)

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2017/9)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 8. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri