20 Mart 2017 Tarihli ve 30013 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10038     Akbank Türk Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Ekonomik ve Finansal İstikrarı Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar