17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/9875  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/9877   Türkiye-Slovenya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/9878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/9880  Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antepfıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/9885  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, Pttmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9851  Bingöl İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/9870  İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet, 50. Yıl ve Esentepe Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/9871  İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2017/9853   Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/9854   Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/9855   Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  2017 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2017 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/03/2017 Tarihli ve 2017/09 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2014/2891 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri