17 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30010

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/43

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Serkan AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/03/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                             Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/54

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Huzeyfe YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

16/03/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                  Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/46

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mehmet ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16/03/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Nabi AVCI

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/73

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Mahmut KOCAMEŞE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16/03/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Nabi AVCI

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı