16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SAİNT VİNCENT VE

GRENADİNLER HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞ

BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6834                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 10 Mart 2014 tarihinde Kingstown’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent ve Grenadinler Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017