16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE

IRAK CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA IRAK VE

TÜRKİYEDE DÜZENLENEN FUARLARA YÖNELİK MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6840                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye’de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017