16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN

LİMANLARI İLE UKRAYNA LİMANLARI ARASINDA ULUSLARARASI

DOĞRUDAN YÜK DEMİRYOLU FERİ HİZMETİNDE YÜK TAŞIMACILIĞINA
İLİŞKİN KURALLAR VE EKLERİ İLE YÜK VAGONLARININ İŞLETİMİNİN

ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN KURALLARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6827                                                                                               Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 13/9/2012 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar” ve ekleri ile “Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kurallar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017