15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/9973  488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6960-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6961 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-3 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve E: 2017/52, K: 217/32 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/03/2017 tarihli ve 30008 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.