14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Turkuaz Kart Yönetmeliği

—  Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1)

—  Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2)

—  Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2017 Tarihli ve 6950 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11084 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11503 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/12324 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri