14 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30007

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN TEBLİĞİN (İHRACAT: 2010/6) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/1)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2010

27068

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/1/2011

27814

2-

14/7/2011

27994

3-

3/4/2012

28253

4-

19/2/2013

28564

5-

14/5/2014

29000

6-

11/11/2015

29529

7-

20/9/2016

29833