11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9760     Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

2017/9781     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/9782     Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Seyrani Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Kocasinan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9784     154 kV Bigadiç TM-Balıkesir 2 TM E.İ. Hattı (Saplama) TCDDY Mahmudiye TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9856     Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2017/9889     Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

2017/9906     İstanbul İli, Silivri İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Silivri Kocadere Islah Projesi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9907     Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Yapımı Planlanan Köprülü Kavşaklar ile Yol Genişletme Çalışmaları Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9909     Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Emek, Gündoğdu, Yenidoğan ve Erenköy Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/9918     Adana İli, Seyhan İlçesi, Mestanzade, Şehitduran ve Yenibey (Kısmi) Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/9919     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması ile Bazı Yerlerin Arazi Toplulaştırması Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/15)

 

ATAMA KARARLARI

—   Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (No: 2017/16)

—   Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan AYRANCI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/17)

—   Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/18)

—   İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/19)

—   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mazhar BAĞLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/20)

—   Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat ERMAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/21)

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Millî Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Şanlıurfa İli Harran İlçesi Kayaca Mahallesinin Aynı İlin Akçakale İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

—  Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/03/2017 Tarihli ve 2017/08 Sayılı Kararı

 

KARAR

—  Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 1, 8 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/03/2017 tarihli ve 30004 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.