11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/52

1 – Şanlıurfa İli Harran İlçesi Kayaca Mahallesinin aynı İlin Akçakale İlçesine bağlanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

10/3/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı