11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/19

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK atanmıştır.

10/3/2017

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI